ббб‎ > ‎

Допуск - це документ завірений деканатом, який допускає студента до заннять та надає можливість відпрацювати пропущенні години заннять.

Допуск з поважної причини надається деканатом на основі довідки про хворобу завіреної студентською поліклінікою, або на основі заяви, яка пишеться студентом та підписується деканом або заступником декана.

Допуск з неповажної причини оплачується студентом в будь-якому банку на рахунок університету.

Реквізити:
Буковинський державний медичний університет
Театральна пл., 2, м. Чернівці, 58002
р/р № 31254272210101
ГУДКСУ у Чернівецькій області
код 02010971, МФО 856135
П.І.Б. студента, курс, спеціальність
Comments