Графік відвідування кураторами студентів, що проживають у гуртожитку №2

«Погоджено»

Помічник ректора з соціальних питань

 

Доцент                Ю.О.Рандюк

 

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи та виховання

Доцент                          Н.І.Зорій

 

Графік

відвідування гуртожитку №2 кураторами медичного факультету №2

на ______________  201_ року

 

Дата відвідува-ння

Прізвище, ім’я, по-батькові куратора

Прізвище, ім’я, по-батькові представника студентського самоврядування


 

Час відвідування з 19.30

Головний куратор
медичного факультету №2                                                            Я.М.Телекі

Голова Ради кураторів                                                                    В.Г.Синиця

 


Comments