Куратори груп медичного факультету №2

ShareThis! - Gadget

Не вдалося знайти URL-адресу специфікацій ґаджета
Головний куратор медичного факультету №2
кандидат медичних наук,
доцент кафедри внутрішньої медицини
Телекі Яна Михайлівна
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
 Н А К А 3
Про призначення викладачів університету
кураторами студентських академічних груп
медичного факультету № 2
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та на виконання
Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-
патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 р. № 334, наказу
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді га
методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у
загальноосвітніх навчальних закладах» від 16.06.2015 р. № 641, наказу МОЗ
України № 687 від 27.12.2008 р. «Про покращення виховної роботи у вищих,
медичних та фармацевтичних закладах 1-ІV рівнів акредитації, закладах
післядигіломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони
здоров'я»
Наказую:
1. Призначити кураторами студентських академічних груп 1-4-х курсів
медичного факультету №2, спеціальність «Лікувальна справа»:
Головного куратора факультету - Телекі Я ну Михайлівну, доцента
кафедри внутрішньої медицини.
1 курс
15 гр. - Скрицьку Наталію Василівну, викладача кафедри суспільних наук та
українознавства;
16 гр. - Городинського Сергія Ілліча, викладача кафедри внутрішньої
медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини (курс фізичного
виховання);
17 гр. - Стегніцьку Любов Василівну, викладача кафедри іноземних мов;
18 гр. - Остафійчука Дмитра Івановича, асистента кафедри біологічної
фізики та медичної інформатики;
19 гр. - Ясінську Олену Вікторівну, доцента кафедри фізіології ім.
Я.Д.Кіршенблата, заступником головного куратора;
20 гр. - 1 Іроцак Тетяну Василівну, асистента кафедри анатомії людини ім.
М.Г. Туркевича;
21 гр. - Микитюк Орисю Юріївну, доцента кафедри біологічної фізики та
медичної інформатики;
22 гр. - Лютика Михайла Дмитровича, доцента кафедри анатомії людини ім.
М.Г. Туркевича;
23 гр. - Шумко Наталію Миколаївну, доцента кафедри медичної біології та
генетики;
24 гр. Хоменко Віолетту Георгіївну, доцента кафедри медичної біології та
генетики;
25 гр. Вепрюка Юрія Михайловича, асистента кафедри медичної біології та
генетики;
26 гр. - Хмару Тетяну Володимирівну, професора кафедри анатомії людини
ім. М.Г. Туркевича;
27гр. - ІІІафранюка Володимира Петровича, доцента кафедри біологічної
фізики га медичної інформатики;
28гр. - Лехкуна Геннадія Віталійовича, викладача кафедри іноземних мов.
2 курс
16 гр. - Бірюка Ігоря Григоровича, доцента кафедри травматології, ортопедії
та нейрохірургії;
17 гр. - Візшок Ірину Дмитрівну, асистента кафедри гігієни та екології;
18* гр. - Бану.і Богдану Юріївну, доцента кафедри анатомії людини ім. М.Г.
Туркевича;
19 гр. - Чалу Катерину Миколаївну, доцента кафедри гістології, цитології та
ембріології;
20 гр. - 1 рш ор'( ву І Іадію 1 Іилипівну, в. о. завідувача кафедри біоорганічної
і біологічної хімії та клінічної біохімії;
21 гр. - Вахоцького Михайла Михайловича, старшого викладача кафедри
іноземних мов;
22 гр. - Маковську Оксану Олександрівну, викладача кафедри іноземних
мов;
23 гр. - 11 ентелейчук Наталію Петрівну, асистента кафедри гістології,
цитології га ембріології;
24 гр. - Петришена Олександра Івановича, асистента кафедри гістології,
цитології та ембріології;
25 гр. Григоришина Петра Михайловича, старшого викладача кафедри
біологічної фізики та медичної інформатики;
26 гр. Іалиш Ірину Володимирівн)', асистента-сумісника кафедри
гістології, цитології та ембріології;
27 гр. - Лапу Галину Миколаївну, старшого викладача кафедри іноземних
мов;
28 гр. - Клепіковського Андрія Валерійовича, доцента кафедри біологічної
фізики та медичної інформатики;
29 гр. - Дем'янчук Олену Сергіївну, викладача кафедри іноземних мов;
30 гр. - С емисюк Альбіну Михайлівну, доцента кафедри іноземних мов;
31 гр. - Ходоровську Аллу Анатоліївну, доцента кафедри гістології,
цитології га ембріології
З курс
16 гр. - ІМутак Ларису Богданівну, доцента кафедри суспільних наук та
українознавства;
17 гр. - С опову Ірину Юріївну, асистента кафедри фармакології;
18 гр. Лазарука Олександра Володимировича, асистента кафедри
патологічної анатомії;
19 гр. - Копчу'к Тамару Григорівну, асистента кафедри фармаколог ії;
20 гр. 1 Іасевич Світлану Петрівну, асистента кафедри фармакології;
21 гр. - Драчук Віру Михайлівну, асистента кафедри фармакології;
22 гр. - Кишкан Інну Григорівну, доцента кафедри фармакології;
23 гр. Бойко Анну Вікторівну, доцента кафедри фтизіатрії та
пульмонолої ії:
24 гр. Шендерюка Олександра Петровича, асистента кафедри патологічної
анатомії;
25 гр. - Іліку Віталія Валер’яновича, асистента кафедри патологічної
анатомії;
26 гр. Гарвасюк Олександру Василівну, асистента кафедри патологічної
анатомії.
4 курс
14 гр. - І люшину Антоніму Анатоліївну, доцента кафедри клінічної
імунології, алергології га ендокринології;
15 гр. Абрамову Наталію Орестівну, асистента кафедри клінічної
імунології, алергології та ендокринології;
16 гр. Павлович Ларису Борисівну, доцента кафедри клінічної імунології,
алергології та ендокринології;
17 гр. - Чимпой Кристину Андріївну, асистента кафедри внутрішньої
медицини;
18 гр. - Кулачек Вероніку Тарасівну, асистента кафедри внутрішньої
медицини;
19 гр. І ре сько Марину Дмитрівну, асистента кафедри акушерства та
гінекології;
20 гр. - Маринчину Ірину Миколаївну, асистента кафедри акушерства,
гінекології та неринатології;
21 гр. С ’ем'яніва І гора Олександровича, асистента кафедри фтизіатрії та
пульмонології;
22 гр. І ошовську Алісу Володимирівну, асистента кафедри акушерства,
гінекології та неринатології;
23 гр. ІІересунько Олександра Петровича, доцента кафедри онкології га
радіології;
24 гр. - Гирлу Яна Вікторовича, асистента кафедри хірургії;
25 гр. ІІІу.іьіін} В і р\ Вікторівну, доцента кафедри онкології та радіології;
26 гр. - Кушніра Леонтія Дмитровича, доцента кафедри внутрішньої
медицини;
27 гр. Зелінську Наталію Віталіївну, асистента кафедри онкології та
радіології;
28 гр. - Сикирицьку Тетяну Богданівну, доцента кафедри офтальмології ім.
Б.Л.Радзіховського;
29 гр. - Безрук Тетяну Олександрівну, доцента кафедри внутрішньої
медицини;
30 гр. - Коханюк Юлію Валеріївну, асистента кафедри внутрішньої
медицини;
31 гр. - Ревенко Жанетту Анатоліївну, асистента кафедри соціальної
медицини та організації охорони здоров’я.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з
науково-педагогічної роботи та виховання доц. Зорій Н.І.

3. Завідувачу канцелярії Черевчук О.В. донести зміст наказу до відома
виконавців.Comments