Склад Вченої ради МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету
Міністрів України від 05.09.96р. №1074 «Про затвердження положення про
державний вищий заклад освіти», Статуту Вищого державного навчального
закладу України «Буковинський державний медичний університет» та
кадровими змінами, за поданням відповідних кафедр факультету і
студентської ради університету (протокол № 2 від 01.09.2015 р.),-
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зазначений нижче персональний склад та керівників вченої
ради медичного факультету №2:
- Глубоченко Володимир Григорович - к.мед.наук, доцент кафедри
внутрішньої медицини, декан медичного факультету №2 - голова вченої
ради;
- Петрюк Анатолій Євгенович - к.мед.наук, доцент кафедри фармакології,
заступник декана медичного факультету №2 - заступник голови вченої
ради;
- Оленович Ольга Анатоліївна - к.мед.наук, доцент кафедри клінічної
імунології, алергології та ендокринології - секретар вченої ради;
- Кравченко Олена Вікторівна - д.мед.наук, професор, завідувач кафедри
Акушерства, гінекології та перинатології;
- Ясніковська Світлана Михайлівна - к.мед.наук, доцент кафедри
акушерства, гінекології та перинатології;
- Юр’єва Лілія Миколаївна - к.мед.наук, доцент кафедри акушерства,
гінекології та перинатології;
- Макар Богдан Григорович - д.мед.наук, професор кафедри анатомії
людини ім. М.Г.Туркевича;
- Хмара Тетяна Володимирівна - д.мед.наук, професор кафедри анатомії
людини ім. М.Г.Туркевича;
- Кривецький Віктор Васильович - д.мед.наук, професор, завідувач
кафедри анатомії людини ім. М.Г.Туркевича;
- Наварчук Наталія Миколаївна - к.мед.наук, доцент кафедри анатомії
людини ім. М.Г.Туркевича;
- Федів Олександр Іванович - д.мед.наук, професор, завідувач кафедри
внутрішньої медицини;
- Кушнір Леонтій Дмитрович — к.мед.наук, доцент кафедри внутрішньої
медицини;
- Патратій Марина Володимирівна - к.мед.наук, доцент кафедри
внутрішньої медицини;
- Телекі Яна Михайлівна - к.мед.наук, доцент кафедри внутрішньої
медицини;
- Пашковська Наталія Вікторівна - д.мед.наук, професор, завідувач
кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології;
- Коваль Галина Данилівна - к.мед.наук, доцент кафедри клінічної
імунології, алергології та ендокринології;
- Пенішкевич Ярослав Іванович — д.мед.наук, завідувач кафедри
офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського;
- Кучук Олег Петрович - к.мед.наук, доцент кафедри офтальмології ім.
Б.Л.Радзіховського;
- Сикирицька Тетяна Богданівна - к.мед.наук, доцент кафедри
офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського;
- Давиденко Ігор Святославович - д.мед.наук, професор, завідувач
кафедри патологічної анатомії;
- Олійник Ігор Юрійович - д.мед.наук, професор кафедри патологічної
анатомії;
- Тюленева Олена Анатоліївна - к.мед.наук, доцент кафедри патологічної
анатомії;
- Васюк Володимир Леонідович - д.мед.н., професор, завідувач кафедри
травматології, ортопедії та нейрохірургії;
- Гасько Михайло Васильович - к.мед.наук, доцент кафедрй
травматології, ортопедії та нейрохірургії;
- Ковальчук Петро Євгенович - к.мед.наук, доцент кафедри травматології,
ортопедії та нейрохірургії;
- Бірюк Ігор Григорович - к.мед.наук, доцент кафедри травматології,
ортопедії та нейрохірургії;
- Полянський Ігор Юлійович - д.мед.наук, професор, завідувач кафедри
хірургії;
- Гринчук Федір Васильович - д.мед.наук, професор кафедри хірургії;
- Андрієць Володимир Васильович - к.мед.наук, доцент кафедри хірургії;
- Бродовський Сергій Петрович - к.мед.наук, доцент кафедри хірургії;
Хухлей Вікторія Олегівна - студентка 5 курсу, член студ. деканату
медичного факультету №2;
Пушкашу Анастасія Василівна - студентка 6 курсу, член студ. деканату
медичного факультету №2;
Бондарчук Анастасія Вікторівна - студентка 2 курсу, член студ.
деканату медичного факультету №2.

2. Наказ університету № 331-Адм від 27.09.2013 р. вважати таким, що
втратив чинність.

3. Завідувачу канцелярії Черевчук О.В. довести наказ до відома керівників
відділів та завідувачів відповідних кафедр.