Вчена Рада факультету

Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації. Таку Вчену раду очолює її голова — декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами:

При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради факультету мають становити науково-педагогічні працівники факультету. Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. Входження, зокрема, керівників органів студентського самоврядування факультету, які займають ці посади (навіть, на громадських засадах), до складу вчених рад факультетів є законним.

Виборними представниками від факультету до вченої ради факультету та Вченої ради вишу не можуть бути студенти або аспіранти (особи, які навчаються у виші), бо виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників обираються з числа професорів, докторів наук, а виборні представники, які представляють інших працівників факультету мають працювати в ньому на постійній основі.

До компетенції вченої ради факультету належать:

Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою вищого навчального закладу.