Кафедри, які відносяться до вченої ради

До складу Вченої Ради факультету входить 8 кафедр

як клінічного, так і теоретичного профілю, а саме:

  1. кафедра акушерства, гінекології та перинатології;

  2. кафедра анатомії людини ім. М.Г.Туркевича;

  3. кафедра внутрішньої медицини;

  4. кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії;

  5. кафедра офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського;

  6. кафедра патоморфології;

  7. кафедра хірургії;

  8. кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології.