Куратори груп медичного факультету №2

Головний куратор медичного факультету №2

кандидат медичних наук,

доцент кафедри внутрішньої медицини

Телекі Яна Михайлівна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ

«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Н А К А 3

Про призначення викладачів університету

кураторами студентських академічних груп

медичного факультету № 2

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та на виконання

Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 р. № 334, наказу

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді та

методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у

загальноосвітніх навчальних закладах» від 16.06.2015 р. № 641, Указу

Президента від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» та листа

Міністерства освіти і науки України від 25 липня 2016 року за № 2.1/10-

1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у

навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Наказую:

1. Призначити кураторами студентських академічних груп 1-4-х курсів

медичного факультету №2:

Головного куратора факультету - Телекі Яну Михайлівну, доцента

кафедри внутрішньої медицини та інфекційни ххвороб

1 курс

15 гр. - Шутак Ларису Богданівну, доцента кафедри суспільних наук та українознавства;

16 гр. - Семисюк Альбіну Михайлівну, доцента кафедри іноземних мов;

17 гр. - Семенко Ірину Володимирівну, старшого викладача кафедри іноземних мов;

18 гр. - Остафійчука Дмитра Івановича, асистента кафедри біологічної фізики та медичної інформатики;

19 гр. - Телекі Марію Михайлівну, доцента кафедри іноземних мов;

20 гр. - Бірюкову Тетяну Вікторівну, асистента кафедри біологічної фізики та медичної інформатики;

21 гр. - Григор'єву Надію Пилипівну, завідувача кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії;

22 гр.- Білу Оксану Романівну, старшого лаборанта, викладача-сумісника кафедри іноземних мов;

23 гр. - Лапу Галину Миколаївну, старшого викладача кафедри іноземних мов;

24 гр. - Томашевську Агнесу Юріївну, викладача кафедри іноземних мов;

25 гр. - Лойтру Анатолія Олександровича, доцента кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича;

26 гр. - Дем'янчук Олену Сергіївну, викладача кафедри іноземних мов;

27 гр. - Вахоцького Михайла Михайловича, старшого викладача кафедри іноземних мов;

28 гр. - Банул Богдану Юріївну, доцента кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича;

29 гр. - Ємельяненко Наталію Романівну, асистента кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича

2 курс

15 гр. - Скрицьку Наталію Василівну, викладача кафедри суспільних наук та українознавства;

16 гр. - Ясінську Олену Вікторівну, доцента кафедри фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата, заступником головного куратора;

17 гр. - Стегніцьку Любов Василівну, викладача кафедри іноземних мов;

18 гр. - Куковську Ірину Любомирівну, доцента кафедри-медицини катастроф та військової медицини;

19 гр. - Пентелейчук Наталію Петрівну, асистента кафедри гістології,цитології та ембріології;

20 гр. - Процак Тетяну Василівну, доцента кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича;

21 гр. - Ходоровську Аллу Анатоліївну, доцента кафедри гістології, цитології та ембріології;

22 гр. - Лютика Михайла Дмитровича, доцента кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича;

23 гр. - Тимофійчук Інгу Романівну, доцента кафедри фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата;

24 гр. - Візнюк Ірину Дмитрівну, асистента кафедри гігієни та екології;

25 гр. - Бірюка Ігоря Григоровича, завідувача кафедри медицини катастроф та військової медицини;

26 гр. — Галині Ірину Володимирівну, асистента-сумісника кафедри гістології, цитології та ембріології;

27 гр. - Шафранюка Володимира Петровича, доцента кафедри біологічної фізики та медичної інформатики;

28 гр. - Лехкуна Геннадія Віталійовича, викладача кафедри іноземних мов

3 курс

16 гр. - Мельничук Світлану Петрівну, асистента кафедри фармакології;

17 гр. - Копчук Тамару Григорівну, асистента кафедри фармакології;

18 гр. - Сопову Ірину Юріївну, асистента кафедри фармакології;

19 гр. - Драчук Віру Михайлівну, асистента кафедри фармакології;

20 гр. - Кишкан Інну Григорівну, доцента кафедри фармакології;

21 гр - Лазарука Олександра Володимировича, асистента кафедри патологічної анатомії;

22 гр. - Гінгуляка Олександра Миколайовича, доцента кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання;

23 гр. - Хребтій Галину Іванівну, доцента кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання;

24 гр. - Роборчука Станіслава Володимировича, асистента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

25 гр. - Мікулець Людмилу Вікторівну, асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб;

26 гр. - Амеліну Тетяну Миколаївна, доцента кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання;

27 гр. - Гречко Світлану Іванівну, доцента кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання;

28 гр. - Клепіковськаго Андрія Валерійовича, доцента кафедри біологічної фізики та медичної інформатики;

29 гр. - Іліку Віталія Валер'яновича, асистента кафедри патологічної анатомії

4 курс

15 гр. - Телекі Яну Михайлівну, доцента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

16 гр. - Чимпой Кристину Андріївну, асистента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

17 гр. - Кулачек Вероніку Тарасівну, асистента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

18 гр. - Маринчину Ірину Миколаївну, асистента кафедри акушерства, гінекології та перинатології;

19 гр. - Безрук Тетяну Олександрівну, доцента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

20 гр. - Бирчак Інну Володимирівну, доцента кафедри акушерства, гінекології та перинатології;

21 гр. - Кушніра Леонтія Дмитровича, доцента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

22 гр. - Гончарук Людмилу Михайлівну, асистента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

23 гр. - Павлович Ларису Борисівну, доцента кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології;

24 гр. - Печерягу Світлану Володимирівну, асистента кафедри акушерства, гінекології та перинатології;

25 гр. - Гарвасюк Олександру Василівну, асистента кафедри патологічної анатомії.

2. Призначити відповідальним за виховну роботу серед студентів 5 -6 -го

курсів головного куратора факультету - Телекі Яну Михайлівну, доцента

кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи та виховання, доц. Зорій Н.І.

4. Завідувачу канцелярії Черевчук О. доцести зміст наказу до відома

виконавців.