Склад Вченої ради МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету

Міністрів України від 05.09.96р. №1074 «Про затвердження положення про

державний вищий заклад освіти», Статуту Вищого державного навчального

закладу України «Буковинський державний медичний університет» та

кадровими змінами, за поданням відповідних кафедр факультету і

студентської ради університету (протокол № 2 від 01.09.2015 р.),-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зазначений нижче персональний склад та керівників вченої

ради медичного факультету №2:

- Глубоченко Володимир Григорович - к.мед.наук, доцент кафедри

внутрішньої медицини, декан медичного факультету №2 - голова вченої

ради;

- Петрюк Анатолій Євгенович - к.мед.наук, доцент кафедри фармакології,

заступник декана медичного факультету №2 - заступник голови вченої

ради;

- Оленович Ольга Анатоліївна - к.мед.наук, доцент кафедри клінічної

імунології, алергології та ендокринології - секретар вченої ради;

- Кравченко Олена Вікторівна - д.мед.наук, професор, завідувач кафедри

Акушерства, гінекології та перинатології;

- Ясніковська Світлана Михайлівна - к.мед.наук, доцент кафедри

акушерства, гінекології та перинатології;

- Юр’єва Лілія Миколаївна - к.мед.наук, доцент кафедри акушерства,

гінекології та перинатології;

- Макар Богдан Григорович - д.мед.наук, професор кафедри анатомії

людини ім. М.Г.Туркевича;

- Хмара Тетяна Володимирівна - д.мед.наук, професор кафедри анатомії

людини ім. М.Г.Туркевича;

- Кривецький Віктор Васильович - д.мед.наук, професор, завідувач

кафедри анатомії людини ім. М.Г.Туркевича;

- Наварчук Наталія Миколаївна - к.мед.наук, доцент кафедри анатомії

людини ім. М.Г.Туркевича;

- Федів Олександр Іванович - д.мед.наук, професор, завідувач кафедри

внутрішньої медицини;

- Кушнір Леонтій Дмитрович — к.мед.наук, доцент кафедри внутрішньої

медицини;

- Патратій Марина Володимирівна - к.мед.наук, доцент кафедри

внутрішньої медицини;

- Телекі Яна Михайлівна - к.мед.наук, доцент кафедри внутрішньої

медицини;

- Пашковська Наталія Вікторівна - д.мед.наук, професор, завідувач

кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології;

- Коваль Галина Данилівна - к.мед.наук, доцент кафедри клінічної

імунології, алергології та ендокринології;

- Пенішкевич Ярослав Іванович — д.мед.наук, завідувач кафедри

офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського;

- Кучук Олег Петрович - к.мед.наук, доцент кафедри офтальмології ім.

Б.Л.Радзіховського;

- Сикирицька Тетяна Богданівна - к.мед.наук, доцент кафедри

офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського;

- Давиденко Ігор Святославович - д.мед.наук, професор, завідувач

кафедри патологічної анатомії;

- Олійник Ігор Юрійович - д.мед.наук, професор кафедри патологічної

анатомії;

- Тюленева Олена Анатоліївна - к.мед.наук, доцент кафедри патологічної

анатомії;

- Васюк Володимир Леонідович - д.мед.н., професор, завідувач кафедри

травматології, ортопедії та нейрохірургії;

- Гасько Михайло Васильович - к.мед.наук, доцент кафедрй

травматології, ортопедії та нейрохірургії;

- Ковальчук Петро Євгенович - к.мед.наук, доцент кафедри травматології,

ортопедії та нейрохірургії;

- Бірюк Ігор Григорович - к.мед.наук, доцент кафедри травматології,

ортопедії та нейрохірургії;

- Полянський Ігор Юлійович - д.мед.наук, професор, завідувач кафедри

хірургії;

- Гринчук Федір Васильович - д.мед.наук, професор кафедри хірургії;

- Андрієць Володимир Васильович - к.мед.наук, доцент кафедри хірургії;

- Бродовський Сергій Петрович - к.мед.наук, доцент кафедри хірургії;

Хухлей Вікторія Олегівна - студентка 5 курсу, член студ. деканату

медичного факультету №2;

Пушкашу Анастасія Василівна - студентка 6 курсу, член студ. деканату

медичного факультету №2;

Бондарчук Анастасія Вікторівна - студентка 2 курсу, член студ.

деканату медичного факультету №2.

2. Наказ університету № 331-Адм від 27.09.2013 р. вважати таким, що

втратив чинність.

3. Завідувачу канцелярії Черевчук О.В. довести наказ до відома керівників

відділів та завідувачів відповідних кафедр.