Допуски

Допуск - це документ завірений деканатом, який допускає студента до заннять та надає можливість відпрацювати пропущенні години заннять.

Допуск з поважної причини надається деканатом на основі довідки про хворобу завіреної студентською поліклінікою, або на основі заяви, яка пишеться студентом та підписується деканом.

Допуск з неповажної причини оплачується студентом в будь-якому банку на рахунок університету.