Студентська наука факультету

Студентське наукове товариство здійснювало свою роботу спільно з Радою молодих учених Буковинського державного медичного університету згідно календарного плану заходів на 2012-2013 навчальний рік.

Студентське наукове товариство БДМУ впродовж звітного періоду координувало діяльність 46 наукових гуртків кафедр університету, в яких займалося 906 студентів, з яких 329 студенти медичного факультету №2. Гуртки працювали за принципом щомісячних засідань, на яких розглядаються та обговорюються проблемні питання теоретичної та практичної медицини, проводиться розбір неординарних клінічних ситуацій.

Згідно звітів, членами студентського наукового товариства, у тому числі під керівництвом та за участі (у співавторстві) молодих учених, підготовлено та подано для публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій 474 роботи, з яких 372 роботи для участі у ІХ Міжнародній медико-фармацевтичній конференції студентів і молодих учених та 102 роботи для участі у наукових форумах за межами Буковинського державного медичного університету, з яких 201 робота належала студентам медичного факультету №2.

Результати своєї дослідницької діяльності студенти медичного факультету №2 активно висвітлювали і в роботі ІХ Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих учених «Новітні технології в медицині», яку включено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій 2012 року», затвердженого МОЗ і НАМН України (№ 13-к-2012). В рамках конференції працювало 26 секцій у лекційних залах та авдиторіях БДМУ: дві секції англійською мовою «Theoretical medicine» і «Clinical medicine», дві секції «акушерство та гінекологія», чотири секції «внутрішня медицина», по одній секції «дитяча хірургія», «інфекційні хвороби», «клінічне медсестринство», «морфологія та патоморфологія», «неврологія, психіатрія та медична психологія», «онкологія», «патологія експериментальна», «педіатрія», «профілактична медицина», «соціологічні та гуманітарні аспекти медицини», «стоматологія», «судова медицина», «фармакологія», «фармація», «фтизіатрія та пульмонологія», «хірургія та офтальмологія», «хірургія, урологія та травматологія», «Чернівці – місто моєї мрії»). Тематика доповідей на секційних засіданнях висвітлювала як актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини, так і гуманітарні й організаційні аспекти медицини, безпеки медичних технологій, ліків, продуктів харчування тощо.

Під час роботи конференції було заслухано 337 доповідей молодих науковців, у тому числі: 250 – Буковинського державного медичного університету, з яких 96 підготовлено студентами медичного факультету №2.

Після проведення І-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2011/2012 н.р. для участі у ІІ турі було направлено 18 кращих студентських наукових робіт з нашого ВУЗу, з них претендентами на перемогу визнано 9 робіт. Зокрема студенти медичного факультету №2 були представлені 2 роботами, що в наступному стали переможними:

У галузі «Теоретична медицина»:

1. Жупник І.М. «Анатомічна та ультрасонографічна будова сигморектального сегмента в перинатальному періоді онтогенезу» - нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

2. Любеля Ю.В., Максимчук Н.О. «Застосування аналізу лазерних поляриметричних зображень біологічних тканин для дослідження їх структури» - нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Національною конфедерацією профспілок України проведено Шостий Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед студентської молоді. Для участі у конкурсі Радою молодих учених БДМУ було рекомендовано 3 студентські наукові роботи: медичний факультет №2 представляв Жупник І.М. з роботою «Ультразвукова анатомія сигморектального сегменту у дітей раннього віку».